GSC 2023

GALICIAN SUMMER CUP 2023 é o noso torneo de verán que se xogará a 36 buratos. 18 buratos de mañá (inicio 10:30h) e 18 buratos de tarde (inicio 15:00h). Cada ronda de 18 buratos serán puntuables para as etapas 5 e 6 do Campionato Galego Individual.

GALICIAN SUMMER CUP ten inscripcións abertas a xogadores con ou sen licenza. As inscripcións deberán realizarse a través da plataforma GSCORE antes das 23:59h do xoves 22.6.2023. Para xogar os 36 buratos de GALICIAN SUMMER CUP será necesario rexistrarse nas duas etapas do campionato galego. Informar a organización ante calquera dúbida (669888597 /footgolfgalicia@gmail.com).

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1730-Etapa-5-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-players

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1731-Etapa-6-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-players

GALICIAN SUMMER CUP destacará os 10 primeiros clasificados da xeral, o mellor Rookie, o mellor estranxeiro, a mellor aproximación e o golpeo mais longo.

Os prezos para GALICIAN SUMMER CUP son 40€ xogador@ (35€ xogadores con licenza). Se algún xogador decide xogar soamente unha ronda de 18 buratos serían 25€ (20€ xogadores con licenza).

En GALICIAN SUMMER CUP é posible realizar adestramento o sábado 24.6.2023 (prezo 10€ xogador@). Saídas desde as 17:30h ata as 20:30h. Para reservar o adestramento informar a organización antes das 23:59h do xoves 22.6.2023 (669888597 / footgolfgalicia@gmail.com).

Nas instalacións de IBERIK AUGAS SANTAS Balneario & Golf, dispomos de servicio de cafetería, restaurante, hotel, balneario e vestiarios.

https://fggalicia.com/footgolf-iberik-augas-santas-balneario-golf/

Esperámoste no noso torneo de verán, GALICIAN SUMMER CUP 2023

GRUPOS DE SAÍDA:

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1730-Etapa-5-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-matches

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1731-Etapa-6-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-matches

REGRAS LOCAIS:

Regras locais IBERIK AUGAS SANTAS 2023

CLASIFICACIÓN:

Clasificación GALICIAN SUMMER CUP 2023

https://www.gscore.eu/en/s1834/Homepage/Tournaments/c2160-Tournament-detail/gsto1730-Etapa-5-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-categoryplayers

https://www.gscore.eu/en/s1834/Homepage/Tournaments/c2160-Tournament-detail/gsto1731-Etapa-6-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-categoryplayers

—————————————————————————————————————————————–

GALICIAN SUMMER CUP 2003 es nuestro torneo de verano que se jugará a 36 hoyos. 18 hoyos de mañana (inicio 10:30h) y 18 hoyos de tarde (inicio 15:00h). Cada ronda de 18 hoyos serán puntuables para las etapas 5 y 6 del Campeonato Gallego Individual.

GALICIAN SUMMER CUP tiene inscripciones abiertas  a jugadores con o sin licencia. Las inscripciones se deberán realizar a través de la plataforma GSCORE  antes de las 23:59h del jueves 22.6.2023. Para jugar los 36 hoyos de GALICIAN SUMMER CUP será necesario registrarse en las dos etapas del campeonato gallego. Informar a la organización ante cualquier duda (669888597 / footgolfgalicia@gmail.com).

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1730-Etapa-5-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-players

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1731-Etapa-6-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-players

GALICIAN SUMMER CUP destacará a los 10 primeros clasificados de la general, al/la mejor Rookie, al mejor extranjer@, a la mejor aproximación y al golpeo más largo.

Los precios para GALICIAN SUMMER CUP son 40€ jugador@ (35€ jugadores con licencia). Si algún jugador decide jugar solamente una ronda de 18 hoyos serían 25€ (20€ jugadores con licencia).

En GALICIAN SUMMER CUP es posible realizar entrenamiento el sábado 24.6.2023 (precio 10€ jugador@). Salidas desde las 17:30h hasta las 20:30h. Para reservar entrenamiento informar a la organización antes de las 23:59h del jueves 22.6.2023 (669888597 / footgolfgalicia@gmail.com).

En las instalaciones de IBERIK AUGAS SANTAS Balneario & Golf, disponemos de servicio de cafetería, restaurante, hotel, balneario  y vestuarios.

https://fggalicia.com/footgolf-iberik-augas-santas-balneario-golf/

Te esperamos en nuestro torneo de verano! GALICIAN SUMMER CUP 2023

GRUPOS DE SALIDA:

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1730-Etapa-5-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-matches

https://www.gscore.eu/en/s1768/Homepage/Tournaments/Tournament-list/c2124-Tournament-detail/gsto1731-Etapa-6-Campeonato-Gallego-Individual-2023#tabs-matches

REGLAS LOCALES:
CLASIFICACIÓN: